Helle Väärsi

Helle Väärsi lilleniidul istumas

Olen lõpetanud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri magistriõppe (MSc).

Loodus on minu kõige suurem inspiratsiooniallikas. Pean väga oluliseks, et minu koduümbrus oleks esteetiliselt nauditav. Seda saavutades toimetan võimalikult palju loodusega käsikäes, aega ja ressursse säästes.

Oma raamatutes innustan rajama lilleniite ning julgustan rohkem kasutama ilukõrrelisi.

Minu kodu ümbritsevad Lahemaa ürgsed metsad ja mitmekesine seeneriik on mind suunanud tegelema põneva hobiga — seenepaberi valmistamise ning seentega lõnga värvimisega.